Bazénová poradňa

Napísať otázku

Zapojenie elektrického ohrevu k bazénu

Impulzom pre napísanie tohto článku je až neuveriteľná „kreativita“, nedodržiavania základných pravidiel bezpečnosti a nerešpektovania návodu k montáži elektrických ohrevov, s ktorou sa stretávame v našej praxi stále častejšie.

Zapojenie elektrického ohrevu k bazénu

Impulzom na napísanie tohto článku je až neuveriteľná „kreativita“, nedodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti a nerešpektovanie návodu na montáž elektrických ohrevov, s ktorou sa stretávame v našej praxi stále častejšie. Pri inštalácii elektrického ohrevu je potrebné dodržiavať určité, striktne dané, pravidlá pre elektrickú bezpečnosť a inštaláciu ohrevu do bazénového potrubia.

Elektrické ohrevy pre bazény a vírivky sa stávajú čím ďalej, tým viac populárne. Ich nespornou výhodou je rýchly nábeh teploty a vysoká účinnosť ohrevu vody. Náklady na prevádzku sú síce vyššie, ale keď nemáte možnosť tepelného výmenníka alebo solárnych kolektorov, tak pokiaľ ide o zaobstarávacie náklady a technické riešenie, je to jeden z lacnejších variantov ohrevu bazéna a vírivky.

A práve o technickom riešení elektro ohrevov pre bazény bude tento článok. Nemáme tendenciu suplovať návod na použitie a montáž, ktorý je súčasťou každého ohrevu. Chceme len vysvetliť niektoré zákonitosti fungovania ohrevov a zdôrazniť, ako ich správne zapojiť do bazénového okruhu po stránke technickej a elektrickej. Dodržaním týchto pravidiel môžete zamedziť prípadnému úrazu, poškodeniu ohrevu alebo ďalším škodám, ktoré môžu nesprávnou inštaláciou nastať.

Základné rozdelenie a určenie elektro ohrevov podľa typu:

Typ puzdra

 • v nerezovom puzdre
 • v plastovom puzdre

Pre vodu

 • S chlórom a bez chlóru (bezchlórová a chlórová chémia)
 • Pre slanú vodu (so solinátorom – elektrolýza)

Detekcia prietoku

 • Tlakový spínač
 • Prietoková spínacia klapka

Typ špirál

 • Nerez s prímesou titánu
 • Titán

1. Elektrický ohrev EOV

 • Nerezové puzdro
 • S chlórom a bez chlóru
 • Tlakový spínač
 • Nerez s prímesou titánu  

Elektrický ohrev bazéna EOV

2. Elektrický ohrev EOVp

 • Plastové puzdro
 • S chlórom a bez chlóru
 • Prietoková spínacia klapka
 • Nerez s prímesou titánu

Ohrev bazéna EOVp

3. Elektrický ohrev EOVTi

 • Plastové puzdro
 • Pre slanú vodu
 • Prietoková spínacia klapka
 • Titán

Ohrev bazéna EOVTi

Ako zapojiť ohrev po stránke elektrickej

Všetky elektrické zariadenia musí zapájať kvalifikovaný elektrikár s príslušným osvedčením!

Základné pravidlá

 • Elektrický okruh musí obsahovať prúdový chránič 30 mA – na ochranu kúpajúcich sa osôb.
 • Spínanie špirál ohrevu zapájajte vždy cez stýkač – prietoková klapka alebo tlakový spínač neslúži na zapínanie špirál ohrevu (platí najmä pre tých, ktorí si zaobstarajú jednofázový ohrev 3 kW). Pri trojfázových ohrevoch to bez stýkača ani nejde.
 • Ako prívod použite ohybný kábel CYSY alebo CGSG – priemer káblov je popísaný v návode ohrevu.

Ak nerozumiete, o čom sa píše v týchto základných pravidlách, tak máte o dôvod viac nechať elektrické zapojenie na odborníka.

Najčastejšie chyby pri zapojení ohrevu

Ak budeme ignorovať tri základné vyššie popísané pravidlá, ktoré sú natoľko fatálne, že ich snáď ani nemožno považovať za chybu, tak ďalšia chyba pri zapojení ohrevov s výkonom 3 kW, s ktorou sa občas stretneme, je použitie kontaktov tlakového spínača alebo prietokovej klapky na priame zapínanie a vypínanie špirál ohrevu. Kontakty klapky a spínača nie sú, na rozdiel od stýkača, konštruované na takú záťaž, ktorá je potrebná na zapnutie a chod špirál ohrevu. Práve toto je dôvod, prečo je potrebné použiť stýkač.

Postup ovládania ohrevu je potom nasledovný:

Všetko za predpokladu, že je zapnutá filtrácia a ohrevom preteká voda:

Termostat zopne – prietoková klapka alebo pneumatický snímač detekuje prietok vody v ohreve a následne zopne cievku stýkača – stýkač potom nahodí špirálu ohrevu.

V prípade straty prietoku vypne prietoková klapka alebo PN spínač riadiacu fázu na cievku stýkača a ten odstaví zahrievanie.

Ako je vidieť z vyššie popísaného, tak prietoková klapka a PN spínač sú len pomocné prvky a v žiadnom prípade neslúžia na zapínanie a vypínanie ohrevu.

Každý ohrev je navyše osadený vnútornou tepelnou poistkou, ktorá vypne ohrev pri jeho prípadnom prehriatí na cca 60°C. To môže nastať v dvoch prípadoch:

 • Ak zlyhá termostat a prietoková klapka naraz. Tieto prípady sú tak ojedinelé, že vnútorná tepelná poistka je skutočne iba havarijná.
 • Nesprávnou inštaláciou ohrevu do bazénového okruhu – viď ďalej.

Inštalácia elektro ohrevu do bazénového rozvodu

Všeobecné pokyny

Všetko za predpokladu, že máte pieskovú filtráciu bazéna:

 • Ohrev potrebuje prietok vody aspoň 4m3/h – to ale automaticky neznamená výkon filtrácie. Ak máte v okruhu ďalšie zariadenia, ako napríklad solárny ohrev a pod, tak dochádza ku zníženiu tlaku a je potrebný vyšší výkon filtrácie. Je potrebné, aby voda pretekala celým prierezom ohrevu! Inak, aj keď sa vám to podarí „nejako“ zapnúť, tak ohrievacie špirály nebudú úplne ponorené vo vode a môžu sa poškodiť.
 • Bazénový elektro ohrev sa zapája na PVC potrubie s priemerem 50 alebo 63 mm pomocou šraubenia, ktoré je súčasťou dodávky ohrevu (2 ks).
 • Na vstupnej strane ohrevu nedávajte koleno priamo do šraubenia. Je potrebné použiť aspoň 0,5 m rovné trubky. Inak môže voda pri vstupe do ohrevu rotovať, čo spôsobuje neustále zapínanie a vypínanie prietokovej klapky alebo PN spínača. Na takéto zaťaženie nie sú kontakty spínačov stavané a môže dôjsť k ich staveniu, alebo neustálym zapínaním a vypínaním dôjde k „spečeniu“ kontaktov stýkača a ohrev nepôjde vypnúť, takže voda nepotečie a ohrev sa roztaví.
 • Ohrev odporúčame zapájať do obtoku (bypass) – ak dôjde ku chybe, tak nie je potrebné odpúšťať bazén. Pomocou bypassu možno regulovať množstvo vody pretekajúcej ohrevom. Málo vody je zle a veľa vody spôsobuje dlhšie nahrievanie bazéna.
 • Ohrev osadzujte 0,5 - 2 m pod úrovňou vodnej hladiny v bazéne – zamedzíte tým zavzdušneniu ohrevu.
 • Poloha ohrevu je veľmi dôležitá. Pri ohrevoch s prietokovou klapkou je nutné osadiť ohrev zvislo. Pri ohrevoch s PN spínačom možno osadiť ohrev zvislo aj vodorovne. Akú polohu pre ktorý ohrev zvoliť, nájdete v návode na použitie.

Inštalácia bazénového ohrevu EOV

Správna osadenie elektrického ohrevu k bazénu

Pozor, poloha osadenia ohrevu je veľmi dôležitá a je najčastejším dôvodom porúch elektro ohrevov. Nedodržaním predpísaného osadenia môže dôjsť k nesprávnej funkcii prietokovej klapky alebo PN spínača – nebude kontrolovaný prietok vody a ohrev pôjde nasucho, čo môže mať za následok poškodenie ohrevu.

Ďalšie pokyny na zapojenie ohrevu do bazénovej sústavy nájdete v návode na použitie.

Inštalácia bazénového ohrevu eov, eovp, eovti

Časté otázky k elektro ohrevom

Môžem zapojiť elektro ohrev na pružné (vrapované, inštalačné … názvy sú rôzne) bazénové hadice?

Za určitých okolností áno.

Pružné vrapované hadice majú na vnútornej strane vlnky, ktoré spôsobujú rotáciu vody a nerovnomerné zavodnenie. Z tohto dôvodu voda rozkmitá klapku alebo PN spínač, ktoré potom neustále spínajú stýkač. Neustále zapínanie a vypínanie stýkača opaľuje jeho spínacie kontakty a môže nastať ich zlepenie. Potom ide ohrev trvalo bez ohľadu na termostat či prietokovú klapku aj bez prietoku vody. Následne dôjde k prehriatiu ohrevu (tu nepomôže ani vstavaný havarijný senzor) a poškodeniu plášťa alebo špirál.

Vzhľadom k tomu, že výrobca predpokladá zapojenie ohrevu na klasické 50 alebo 63 mm bazénové trubky, tak inštalácia na pružné hadice je veľmi špecifická. Podľa praktických skúseností vieme, že ak sa na vstupe a výstupe použije aspoň cca 0,5 m klasickej bazénovej trubky a potom sa prejde na pružnú hadicu, tak pri dodržaní všetkých pokynov na inštaláciu, ktoré sme popísali vyššie, a ktoré sú v návode na použitie možno predpokladať, že ohrev bude fungovať správne.

V žiadnom prípade nevlepujte hadicové tŕne priamo do šraubenia na ohreve. To nebude fungovať. Hadica musí mať priemer aspoň 38 mm (s 32 mm hadicami to ani neskúšajte).


Mám ohrev s prietokovou klapkou a nejde zapnúť, čo s tým?

Ak ide o novú inštaláciu, tak keď je všetko správne zapojené a v sieti je prúd, tak zostáva len orientácia prietokovej klapky. Prietokové klapky spínajú iba v jednom smere. Keď je klapka vsadená opačne, tak nikdy nezopne kontakty a nedá stýkaču povel na zapnutie špirál. Je potrebné povoliť klapku na šraubení a osadiť ju tak, aby spínala v smere prúdu vody v ohreve.

Mám ohrev s PN spínačom a nejde zapnúť, čo s tým?

V prípade, že je všetko ostatné v poriadku, tak vyšraubujte PN spínač a skontrolujte, či jeho vstupná časť nie je zanesená nečistotou. Ak je, tak nečistoty opatrne odstráňte. Nečistoty môžu brániť priechodu tlaku na vankúšik spínača a ten nezopne kontakty.

Súvisiace kategórie


Bazénová poradňa

Napísať otázku

Obnovuji