Bazénová poradňa

Napísať otázku

Korózia nerezových dielov v bazéne

Prečítajte si viac o nerezovej oceli pre bazény. Ako sa starať o kovové časti, aby nehrdzaveli.

Na bazénové aplikácie sa najčastejšie používajú dva základné typy nerezovej oceli.

Nerezová oceľ AISI 304 má výbornú odolnosť proti korózii v čistej vode s miernym znečistením.

 • AISI 304 (V2A): obsahuje 18 - 20% chrómu, 8 - 12% niklu

Nerezová oceľ AISI 316 má vďaka vyššiemu obsahu niklu a prítomnosti molybdénu väčšiu odolnosť voči chloridom.

 • AISI 316 (V4A): obsahuje 16 - 18% chrómu, 10 - 14% niklu, 2 - 3% molybdénu

Obidva tieto typy ocele sa používajú na výrobu bazénových schodíkov, svetiel, výmenníkov, spŕch a ďalších súčastí bazéna. Z vyššie opísaného vyplýva, že oceľ AISI 304 je vhodná pre bazény udržiavané klasickou bazénovou chémiou. Oceľ AISI 316 je tiež určená pre bazény s klasickou chémiou, ale za určitých podmienok je vhodná aj pre bazény so slanou vodou.

V obidvoch prípadoch potrebuje nerezová oceľ v bazéne zvýšenú starostlivosť, pravidelné čistenie, dodržiavanie určitých pravidiel a koncentrácií bazénovej chémie alebo soli v bazéne. Pravidelnou údržbou a správnou hodnotou bazénovej chémie eliminujete možnosť vzniku a šírenia korózie. Na konci plaveckej sezóny odporúčame nerezové prvky z bazéne odstrániť, očistiť ich od vápenatých usadenín a povrchových nečistôt. Očistené prvky uskladnite v suchom prostredí, bez vplyvov vonkajšej vlhkosti a mimo dosah chemických prípravkov, ktoré spôsobujú korózne prostredie (napríklad bazénový chlór…).

Frekvencia čistenia a údržba nerezovej oceli v bazéne

Frekvencia sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, množstva bazénovej chémie a poveternostných podmienok.

Nerezová oceľ AISI 304

 • pri použití štandardnej bazénovej chémie je frekvencia čistenia každých 3 až 6 mesiacov

Nerezová oceľ AISI 316

 • pri použití štandardnej bazénovej chémie je frekvencia čistenia každých 3 až 6 mesiacov
 • pri použití v slanej vode je frekvencia čistenia každý1 až 3 mesiace

Na čistenie nerezových materiálov používajte prípravky špeciálne na to určené, napríklad Stahlclin. V žiadnom prípade nepoužívajte prípravky obsahujúce chlórovú alebo kyslú zložku.

Povrchová a bodová korózia na bazénovom rebríku

Na obrázku vidno hrdzu spôsobenú bazénovou chémiou a nedostatočnou údržbou. Korózia je v začiatočnom štádiu a dá sa vyčistiť špeciálnym čističom. V týchto miestach sa najčastejšie usadzujú čiastočky bazénovej chémie alebo soli. Ak neurobíte údržbu, tak hrdza bude expandovať na celé schodíky. V hornej časti obrázka vidno jemnú vápenatú vrstvu (vodný kameň). V týchto miestach sa začne vytvárať povrchová hrdza, pretože pod vrstvou vápnika bude klesať hodnota pH, čím sa poškodí povrchová vrstva nerezu. Ďalej bude potom hrdza napádať aj samotné stupienky schodíkov. Takejto expanzii hrdze sa dá zamedziť len pravidelnou údržbou a čistením schodíkov.

Hrdza na bazénovom rebríku

Ochranná vrstva poškodená zlou montážou schodíkov

Zdrsnená časť schodíkov v mieste osadenia stupnienkov vznikla nedostatočným pritiahnutím stupnienkov k trubke. Na stupienkoch sa používaním postupne odrela povrchová vrstva nerezu, čo spôsobuje tvorbu hrdze. Hrdza môže postupovať cez otvory okolo šróbov dovnútra trubky. To sa prejavuje hrdzavením spodnej časti schodíkov v mieste, kde sú opreté o stenu bazéna. V extrémnom prípade budú splodiny hrdze vytekať spodnou trubkou von a môžu zafarbovať povrch bazéna. Hrdzavenie vnútornej časti trubky je najväčším problémom. Vnútrajšok trubky sa totiž nedá vyčistiť. Možno tomu predchádzať pravidelným čistením splodín hrdze a nenechať to dôjsť až do fatálneho stavu.

Poškodený bazénový rebrík

Bazénové schodíky poškodené chlórom

Na obrázku je vidno poškodenie schodíkov vo výške vodnej hladiny. K tomuto poškodeniu dochádza pri dlhodobo vysokej koncentrácii chlóru v bazéne. Poškodenie hrdzou je tak rozsiahle, že sa nedá opraviť ani vyčistiť. Vysoký obsah chlóru v bazéne vidno aj na solárnej plachte vedľa schodíkov. Tu je vidno degradáciu plachty a vodu vnútri bubliniek. To je tiež neklamný príznak nadmerného pôsobenia chlóru.

Bazénový rebrík poškodený chlórom

Sivé zafarbenie bazénových schodíkov

Sivé zafarbenie vzniká najčastejšie pôsobením vody s nízkou hodnotou pH. Nízke pH vytvára kyslý roztok, ktorý degraduje všetky kovové materiály. Takto môže vyzerať rebrík aj po mesiaci prevádzky bazéna s vodou s nízkou hodnotou pH. Pri nízkom pH je tu navyše riziko pokovovania všetkého, čo je vo vode a je z kovu. K tejto situácii dochádza v prípade, že kovové prvky nie sú uzemnené, alebo sa v bazéne nachádzajú aj iné kovové súčiastky z mäkších kovov (tie sú rozpustné). V neposlednom rade môže aj samotná voda obsahovať vyššie množstvo rôznych kovov. Rozpadávanie kovových častí bazéna spoznáte najskôr na súčiastkach, ktoré nie sú masívne – napríklad struna v spätnej klapke. Tá sa začne rozpadávať ako prvá. Ak ešte nezačali kovové časti hrdzavieť, môžete sa pokúsiť ich vyčistiť čističom na nerez.

Zašedlé bazénové schodíky

Hrdzavenie schodíkov pri stupienkoch

K hrdzaveniu bazénových schodíkov v mieste spojenia stupienka a trubky dochádza najčastejšie chybou pri inštalácii alebo nedostatočnou údržbou povrchu. V týchto miestach nedochádza k úplnej cirkulácii vody a bazénovej chémie. Potom stačí, keď sa pri montáži usadia na povrchu čiastočky magnetického materiálu (najčastejšie z náradia) a pôsobením bazénovej chémie začne vznikať hrdza. Na obrázku je vidno väčšiu krustu hrdze, ktorá sa postupne vytvorí, ak nebude rebrík po montáži poriadne očistený a nebude sa pravidelne udržiavať.

Inštalácia bazenové schodíky

Odporučená hodnota bazénovej chémie pre nerezové prvky

 • pH vody: 7,2 - 7,6
 • Voľný chlór: 2 mg/l
 • Vápnik: 200 - 400 ppm
 • Meď: 0 ppm
 • Chloridy: menej ako 140 ppm
 • Obsah soli: max. 0,5% (platí iba pre oceľ AISI 316)

Vplyv bazénovej chémie a kvality vody na nerezovú oceľ

Bazénovú chémiu nikdy nedávkujte v blízkosti nerezových prvkov. Môže dôjsť k oxidačnej reakci a vzniku povrchovej hrdze.

pH vody v bazéne

Hodnota pH je pre nerezovú oceľ jedným z dôležitých parametrov. Čím je hodnota pH nižšia, tým je voda kyslejšia a môže dochádzať k plošnému povrchovému hrdzaveniu, alebo dokonce k pokovovaniu povrchu nerezových prvkov. Pokovovanie povrchu spoznáte podľa zašednutého povlaku na povrchu prvkov. Pri vyššej hodnote pH je naopak zvýšená oxidácia, ktorá tiež spôsobuje povrchové hrdzavenie. Preto sa požaduje hodnota pH v rozmedzí 7,2 - 7,6.

Chlór v bazéne

Chlór je silné oxidačné činidlo a stačí poškodenie prvku pri inštalácii (spravidla zanesenie kovových čiastočiek z náradia). Trvalé pôsobenie vyššej koncentrácie chlóru spôsobuje ako povrchovú, tak aj bodovú koróziu. Vysoká koncentrácia chlóru v bazéne vzniká spravidla nesprávnym dávkovaním alebo pri šokovej chlorácii. Ďalšou možnosťou je použitie zazimovacích prostriedkov pri zazimovaní bazéna. Tu tiež vzniká vysoká koncentrácia chlóru a dochádza k hrdzaveniu nerezových prvkov. Z toho dôvodu sa pre prípad super chlorácie alebo zazimovania odporúča odstránenie všetkých nerezových súčastí z bazéna.

Vysoký obsah vápnika vo vode

Pri vysokom obsahu vápnika vznikajú na všetkých prvkoch v bazéne vápenaté usadeniny. Pod vápenatou krustou dochádza k enormnému zníženiu hodnoty pH a následnému poškodeniu povrchovej vrstvy ocele. Dôsledkom poškodenia je vznik bodovej korózie pôsobením chlórových prípravkov.

 Slaná voda v bazéne a nerezová oceľ

Samostatnou kapitolou je použitie nerezových prvkov v bazénoch so slanou vodou. Pôsobenie slanej vody má na nerezovú oceľ vysoko korózne účinky. Z tohto dôvodu sa pre bazény so slanou vodou odporúča použiť nerez AISI 316, ktorá má vďaka vyššiemu obsahu niklu a prímesi molybdénu väčšiu odolnosť voči korózii ako nerez AISI 304.

Napriek tomu je potrebné rátať s tým, že aj oceľ AISI 316 môže v slanej vode korodovať. Nerez najviac poškodzuje vysoká koncentrácia soli pri jej prvom dávkovaní na začiatku sezóny a pri doplňovaní v priebehu sezóny. Najlepšie je pri spustení a doplňovaní soli do bazéna vybrať všetky nerezové prvky a počkať, až sa soľ v bazéne dokonale rozpustí a premieša do celého objemu. Najväčším problémom je spojenie nesprávnej hodnoty pH a väčšieho množstva soli vo vode. Táto kombinácia môže spôsobovať koróziu vonkajších kovových častí mimo bazéna.

Životnosť nerezových prvkov predĺžite pravidelným čistením a dodržovaním koncentrácií bazénovej chémie.

Čo je potrebné dodržať pri použití a skladovaní nerezovej oceli v bazéne

 • Všetko príslušenstvo z nerezovej ocele musí byť uzemnené
 • Zamedzte kontaktu s inými kovovými prvkami (najmä so železom)
 • Neskladujte nerezovú oceľ spolu s chemickými prípravkami
 • Nerezové prvky osadzujte do bazéna ako posledné – zamedzíte tak ich poškodeniu
 • Pozor na omietkové zmesi obsahujúce vápno – obsahujú chlór a spôsobujú koróziu
 • Po montáži očistite povrch nerezu čističom

Súvisiace kategórie

Súvisiaci tovar

-13%

Bazénový rebrík nerezový Standard 3 stupne

Video
Doprava zadarmo
Bazénový rebrík Standard 3 stupne

Schodíky pre zapustené bazény s hĺbkou 100 - 130 cm. Súčasťou sú puzdra na ochodzu

Ihneď k odoslaniu
234,00 € 204,00 €
-13%

Bazénový rebrík nerezový Standard 4 stupne

Video
Doprava zadarmo
Bazénový rebrík Standard 4 stupe

Schodíky pre zapustené bazény s hĺbkou 130 - 150 cm. Súčasťou sú puzdra na ochodzu

Ihneď k odoslaniu
275,00 € 240,00 €
-19%

Bazénový rebrík nerez Standard 3 stupne Slaná voda

Video
Doprava zadarmo
Bazénový rebrík pre slanú vodu Standard 3 stupne

Schody pre zapustené bazény s hĺbkou 100 - 130 cm. Súčasťou sú puzdra na ochodzu

Ihneď k odoslaniu
336,00 € 272,00 €

Bazénový rebrík nerez Standard 4 stupne Slaná voda

Video
Doprava zadarmo
Bazénový reberík Standard 4 stupne pre slanú vodu

Schody pre zapustené bazény s hĺbkou 130 - 150 cm. Súčasťou sú puzdra na ochodzu

Ihneď k odoslaniu
  385,00 €

Bazénová poradňa

Napísať otázku

Obnovuji