Bazénová poradňa

Napísať otázku

Možné príčiny úniku vody zo zakopaného bazéna

Uniká vám voda z bazéna a neviete, čo s tým?

V predchádzajúcom článku sme načrtli nejaké možnosti, ktoré nutne nemusia znamenať, že vám voda niekade preteká. Prečítať si ho môžete tu: Mizne vám voda zo zakopaného bazéna? Čo sa mohlo stať? Teraz sa pozrieme na to, kde môže byť poškodenie a kadiaľ môže voda miznúť.

Najskôr skontrolujte pieskovú filtráciu

Keď máte pri bazéne pieskovú filtráciu, tak sa pozrite na 6-cestný ventil. Najčastejšou príčinou úniku vody býva poškodené tesnenie vo ventile. Keď prepierate filtráciu, tak voda odteká do kanála cez trubku alebo hadicu zapojenú do ventila. Ak bude prasknuté tesnenie, tak pri filtrovaní bude voda unikať do kanalizácie. Povoľte šraubenie na trubke do kanalizácie a pusťte filtrovanie. Ak potečie voda do kanála aj pri filtrovaní, tak je problém vo ventile. Množstvo unikajúcej vody závisí od toho, do akej miery je tesnenie vo ventile poškodené. Môže to byť málo aj veľa. Začína to pozvoľne a postupom času sa to zhoršuje.

Poznámka: Ak máte čističku nižšie, ako je vodná hladina bazéna (niekde v šachte) tak tlak vody môže byť taký veľký, že to bude pretekať aj pri vypnutej filtrácii.

Riešenie: Môžete kúpiť nové tesnenie do 6-cestného ventilu a vymeniť ho. Niekedy sú hrany vnútri ventilu už také opotrebované, že je potrebné kúpiť a vymeniť celý ventil. Alebo môžete dočasne na trubku do kanála dať klasický guľový ventil. Keď budete prepierať filter, tak ho otvorte, a naopak, pri filtrovaní ho nechajte zatvorený.

Je to horšie, bazén tečie niekde inde

Máte kaluž vedľa bazéna, alebo zvlhla stena domu, či sa dokonca okolo bazéna začala prepadávať hlina?

Skúste sa na to pozrieť jednoduchou logikou. Čo je najbližšie – skimmer, trysky, idú tadiaľ nejaké trubky…? Môže to pomôcť pri ďalšej detekcii (ale tiež nemusí). Voda z bazéna môže unikať aj na opačnej strane bazéna, než ako sa prejavuje vlhkosť. Cesty vody sú naozaj nevyspytateľné.

Možné príčiny úniku: Diera vo fólii, prasknutá trubka, poškodený diel bazéna (skimmer, tryska, svetlo,...)

Začnite hľadať od vrchu – od skimmera

Najvrchnejším dielom v bazéne býva spravidla skimmer, ktorý je častým dôvodom úniku vody. Odpusťte vodu pod skimmer a nechajte v bazéne stáť vodu (cca dva dni). Stratila sa voda zo skimmera do druhého dňa alebo dokonca za pár hodín? Takže prvú možnú príčinu máme. Buď je prasknutý skimmer (menej časté), alebo je odtrhnutá trubka do čističky v spodnej časti skimmera (najčastejšie).

Riešenie: Ak nájdete povrchovú prasklinu na skimmeri a nie je veľmi veľká, tak možno sa bude dať zalepiť špeciálnym lepidlom na ABS. Keď to potečie trubkou pod skimmerom, tak nezostáva nič iné, ako skimmer z vonkajšej strany bazéna obkopať, osekať a dostať sa podeň k trubke, ktorá vedie do filtra. Je to síce šialené, ale inak to neopravíte.

Trubka môže byť v spoji len vyskočená, ale môže byť aj prasknuté hrdlo, v ktorom je nalepená alebo našraubovaná. Aj je prasknuté hrdlo skimmera na tomto mieste, tak musíte celý skimmer vymeniť – vysekať ho zo steny bazéna a osadiť nový.

Prečo sa to stane? Dôvodov je niekoľko. V zime zostala voda v skimmeri, pri montáži sa dalo málo lepidla do spoja, alebo sadla hlina pod skimmerom a tiaž hornej hliny odtrhla trubku. Tak či onak, je to treba opraviť. Keď budete osadzovať skimmer, tak ho radšej podbetónujte, aby sa vám neodtrhol.

Prasknutý skimmer na bazéne

Cez skimmer to netečie a voda uniká ďalej? Skúste trysky.

Potom tu máme bazénové trysky (prípadne nasávanie a výtlak masážnych trysiek). Tie sú spravidla osadené 40 - 60 cm od vodnej hladiny. Odpusťte vodu z bazéna tak, aby hladina dosahovala tesne nad trysky. Označte výšku vody a nechajte to tak dva až tri dni stáť. Ak voda neklesne, tak trysky to nebudú. Nezabudnite, že bazén má aj prirodzené odparovanie. Ak sa stráca z bazéna niekoľko centimetrov vody za deň a pri testovaní klesne voda o pár mm, tak to nemusí znamenať problém v tryskách.

Pravdou je, že je rozdiel testovať únik vody pri pustenej filtrácii, kedy je v trubkách tlak, a bez filtrácie, kedy je tlak nulový. Prasklina môže byť malá a únik sa prejaví len pri filtrovaní. Ak nemáte v bazéne spodný výpust (s tým možno pustiť filter aj pri nižšej hladine), tak to nebude nikdy na 100% isté. V takom prípade odporúčam zohnať inštalatéra, zapchať trysky a trubky odtlakovať a až potom sa púšťať do opravy.

Riešenie: Keď pri teste klesne voda pod trysky, tak bude treba kopať. Obnažte bazén zvonku a opatrne očistite trubky okolo trysiek až na betónové teleso bazéna. Najčastejšie sú prasknuté trubky tesne pri stene bazéna v mieste prechodu do betónu, alebo je poškodený T-kus, ktorý spája trubky mezi tryskami (ak máte viac ako jednu trysku). Ak je prasklina tesne pri betóne, tak môžete urobiť pokus – jemne obsekať betón okolo trubky (priechodky) a nalepiť novú trubku hlbšie do telesa bazéna. Ak to nepôjde, tak musí ísť von celá tryska, jej kompletná výmena a nalepenie novej trubky.

Keď bude prasknutý T-kus alebo niektorá trubka, tak je potrebné tieto časti vymeniť. Pri spätnom zasypávaní dajte pozor a podklad pod trubky poriadne zhutnite, inak riskujete, že to znovu sadne a problém sa bude opakovať.

Prasknuté trubky niekde v zemi okolo bazéna

Tak toto je asi najväčší malér. Zistiť, kde je prasknutá trubka, z ktorej tečie voda, je najzložitejšie. Priesak sa môže prejavovať niekde úplne inde alebo vôbec. Voda totiž tečie dole a nemusí to byť nikde vidieť.

Riešenie: Tu je jediná rada. Urobiť tlakovú skúšku rozvodov, prípadne pozvať niekoho s malou kamerou. Skúšku treba robiť postupne podľa vetví – skimmer, trysky, výpust. Keď zistíte, ktorá vetva tečie, tak je treba kopať a hľadať, kde je to prasknuté.

Poznámka: Keď máte možnosť natiahnuť novú trubku, tak je to jednoduchšie. Nemusíte hľadať dieru v pôvodnej trubke, jednoducho natiahnete novú. Nie vždy je to možné, ale popremýšľajte o tom.

Únik vody spodným výpustom bazéna

Keď už ste vyskúšali všetky možnosti, tak sa dostávame ku dnu bazéna. V ňom je spravidla osadený aj dnový nasávací výpust. Tu nie je moc možností. Výpust a trubku k filtru je potrebné odtlakovať (alebo použiť kameru) a zistiť, či je niečo prasknuté. Samotný výpust to spravidla nie je, takže asi trubka.

Riešenie: Ak je prasknutá trubka k filtrácii, tak ju budete musieť vymeniť. Oprava spodného výpustu je stavebne asi najnáročnejšia. Časť trubky ide vždy v betóne a nedá sa zistiť, či akurát tu nie je prasklina. Ale môžete sa do toho pustiť. Alternatívou je vzdať sa spodného výpustu, zaslepiť ho a zafóliovať. Prídete síce o spodné nasávanie, ale nebudete musieť rozkopať celý bazén. Každý podľa vlastnej voľby.

Ukážka inštalácie bazéna
Častá chyba pri stavbe bazéna – trubky položené priamo na stavebne odpade

Únik vody bazénovou fóliou

Vo všetkých fázach odpúšťania bazéna kontrolujte fóliu na bazéne, či nie je niekde diera, alebo nie je zle zvarená. Kontrolujte hlavne rohy (zvislé aj vodorovné pri podlahách). Tu je totiž za fóliou ešte vzduch, kde môže voda cestovať a vsakovať do konštrukcie. Na stenách a na podlahe bazéna hľadajte rovné rezy. Tie sú síce málo pravdepodobné, ale nikdy neviete. Rezom na rovnej ploche bazéna môže voda síce unikať, ale nie nejako masívne. Tlak okolitej vody na fóliu je taký veľký, že to môže iba trochu presakovať. 

Riešenie: Zalepiť alebo zavariť bazénovú fóliu sa dá pomocou lepiacich sád na opravu bazénov, alebo navarením záplaty horúcim vzduchom.

Ostatné možnosti úniku vody z bazéna

Nasledujúce možnosti sú síce málo pravdepodobné, ale nikdy neviete. Ak nepomohlo nič z vyššie uvedeného, tak skúste nasledujúce.

Únik vody cez bazénové svetlá

Cez bazénové svetlo môže voda unikať tiež, ale väčšinou nie je únik tak veľký, aby sa dal zistiť poklesom hladiny. Skôr sa na stene bazéna (ak je vidieť) objaví vlhký fľak.

Riešenie: Skontrolujte vnútrajšok svetla, či nie je prasknutý hrniec a miesto, kadiaľ prechádza kábel od svetla von. Je tam vývodka a tesnenie, ktoré mohlo prasknúť, alebo je málo dotiahnutné.

Únik vody protiprúdom

Únik vody cez protiprúd je síce zriedkavá chyba, ale môže sa vyskytnúť. Únik nebýva tak masívny, ak nevyskočí zo spoja niektorá z hadíc. Navyše protiprúdy sú osadené v šachte, kde je dobre vidieť vlhkosť, prípadne vodu.

Riešenie: Skontrolujte všetky hadice, ktoré idú z protiprúdu. Nasávanie, výtlak do čerpadla, hadičku od PN spínača a hadičku na prisávanie vzduchu. Ak je všetko v poriadku, tak skontrolujte ešte samotné teleso protiprúdu, či nie je náhodou prasknuté. Toto som síce ešte nevidel, ale stať sa to môže. Keď bude teleso prasknuté, tak ho skúste zalepiť, zavariť alebo vymeniť.

Únik vody cez tesnenia

Platí pre fóliované bazény. Voda môže unikať aj okolo tesnenia pri skimmeri, tryskách, svetlách a pod. Únik nebýva nijako masívny, ak teda neodpadne príruba aj s tesnením. Inak sú buď málo dotiahnuté šrauby na prírubách, alebo po dlhšom čase (niekoľko rokov) môže dôjsť k deformácii tesnenia, ktoré prestane tesniť.

Riešenie: Skontrolujte všetky príruby a tesnenia v celom bazéne. Stáva sa, že príruby môžu okolo šraubov popraskať a nedostatočne pritláčajú tesnenie. Na týchto dieloch vymeňte príruby aj tesnenie.

Únik vody v nadzemnom bazéne

Nadzemné bazény nemajú väčšinou zakopané trubky do zeme, takže zistenie úniku je jednoduchšie. Ak máte pieskovú filtráciu, tak si prečítajte odsek vyššie. Keď to nie je únikom do kanála, tak zostáva len diera vo fólii alebo v stene nafukovacieho bazéna. Fólia aj textilná stena nadzemného bazéna sa dá zalepiť ľahko, stačí použiť nejakú lepiacu sadu a je to opravené.

Rada na záver

Uvedomte si, že postupným odpúšťaním vody klesá aj tlak vody, takže únik pri úplne napustenom bazéne môže byť väčší, ako keď bazén odpustíte napríklad k tryskám. Vyššie popísané dôvody tečenia bazéna a ich možné opravy nie sú zďaleka všetky. Vždy záleží na tom, ako je bazén postavený, v akom teréne je osadený. Pri detekcii a oprave tečúceho bazéna je potrebné dobre rozmýšľať, aby ste nekopali zbytočne.

Súvisiace kategórie

Súvisiaci tovar

Tangit ABS 650 g - špeciálne lepidlo na ABS plasty

Tangit ABS 650 g - špeciálne lepidlo na ABS plasty

Lepidlo na opravu bazén. svetiel, skimmerov, trysiek a výpustí. Všetko z bieleho ABS

Ihneď k odoslaniu
  28,50 €

Špeciálne lepidlo na ABS plasty - tuba 125 ml

Lepidlo na ABS plasty 125 ml

Lepidlo na opravu bazén. svetiel, skimmerov, trysiek a výpustí. Všetko z bieleho ABS

Ihneď k odoslaniu
  11,10 €

Samolepiace vinylové záplaty na bazén 5 ks

Samolepiace vinylové záplaty na bazén 5 ks

Záplaty vhodné na opravu nafukovacích bazénov a bežných bazénových PVC folií

Ihneď k odoslaniu
  3,92 €
-11%

Bazénová trubka PVC 50 mm

Video
Bazénová trubka 50mm

Na rovné úseky pri bazéne, na dokončovacie práce pri technológii v strojovni bazéna

Ihneď k odoslaniu
3,88 € 3,47 €

PVC záslepka na bazénovú trubku 50 mm

Video
Záslepka na bazénovú trubku 50 mm

Na zaslepenie 50 mm bazénových trubiek. Lepenie lepidlom Tangit a Griffon

Ihneď k odoslaniu
  1,27 €
-31%

Bazénová hadica poloohybná Flexi 50/43 mm

Video
Bazénová hadica 50 mm

PVC hadica na inštaláciu bazénovej technológie. Minimum spojov, ohyb do oblúka 90°

Ihneď k odoslaniu
6,49 € 4,45 €

Bazénová poradňa

Napísať otázku

Obnovuji